MUSEU PALEONTOLÒGIC A FUMANYA (amb l´arquitecta Carme Casas)

MUSEU PALEONTOLÒGIC A FUMANYA (amb l´arquitecta Carme Casas)

2003

És una construcció de secció tranversal trapezial, amb la coberta d´un sol vessant ascendent cap el mural paleontològic. El terra, des de l´interior surt cap a la terrassa inclinadament, obrint les vistes cap el mural enmarcades per les dues parets laterals cegues. A l´entrada, una gran marquesina de formigó exempta de l´edifici principal protegeix l´accés. De nit és el reclam lluminós que assenyala, de lluny, l´edifici.

Fotografia: 
Vicenç Tolosa
En curs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
planols
1
2