Habitatge Valletbó-Vinyals a BERGA

Habitatge Valletbó-Vinyals a BERGA

2009

Remodelació d'un habitatge en una casa bifamiliar entre mitgeres, construïda l'any 1972. Distribució antiga absolutament triturada i compartimentada en una acumulació d'estances que neguen la més mínima relació visual entre elles. El projecte, que també dissenya tot el mobiliari, fins i tot el de la cuina i els banys, proposa unes solucions que trenquin la rigidesa imposada per les parets de càrrega i estableix el màxim grau de fluïdesa i comunicació visual entre les estances, extenent la llum natural cap a la part central de l'habitatge. El resultat canvia pesantor per lleugeresa, foscor per claror i rigidesa per flexibilitat.

Fotografia: 
David Cardelús
Habitatges
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
planols
1