MASIA A LA COMARCA DEL SOLSONÈS

MASIA A LA COMARCA DEL SOLSONÈS

2014

Rehabilitació integral d´una masia obsoleta, originària del segle XIII, per adaptar-la als usos actuals. Inclou el disseny de tots els espais i el mobiliari, una piscina climatitzada i un espai interior enjardinat que deixa aparents els bancals de roca existents a la part més reclosa de la casa. Es respecta la volumetria original -els buits i els plens- i es modifica un volum discordant afegit fa 20 anys.
L´interiorisme posa en valor l´atmosfera tancada darrere les parets de pedra i, a les zones de dia, s´obre generosament cap el paisatge. En qualsevol cas, però, el projecte deixa que l´ambient nou senti la presencia anterior sense cedir protagonisme formal i funcional.

En curs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
planols
1
2