habitatge de lloguer per a estudiants de màster

habitatge de lloguer per a estudiants de màster

2017

És un habitatge remodelat per destinar-lo a lloguer temporal, pensat per a estudiants de màster, a Barcelona. L’habitatge original, d’uns 60 anys d’antiguitat i situat a l´Eixample, era trist i avorrit, amb poca llum. Després de la remodelació s’ha obtingut un habitatge de qualitat, dintre d´una moderació pressupostaria controlada, analitzant cada espai, cada racó, perquè resulti atractiu i funcional, sobre tot, buscant la llum. La disposició d’escriptoris als dormitoris i al passadís, la il•luminació indirecta i les targes de vidre transparent situades damunt dels armaris que substitueixen els antics envans, que s’han tirat,converteixen el pis en un espai diàfan molt útil i ben adaptat a una mentalitat jove. Per altra part, la presencia del radiadors antics, les portes motllurades amb les manetes originals i la picada d’ullet dels vitubers de la il•luminació (un aparell molt utilitzat els anys 60), harmonitzen amb els materials nous i fan sentir la presencia anterior.

Fotografia: 
David Cardelús
Habitatges
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
planols
1
2