habitatge semiprefabricat a l´Eixample (Barcelona)

habitatge semiprefabricat a l´Eixample (Barcelona)

2010

Interior construït amb tecnologia seca, en un edifici de 4 habitatges per planta, després d’enderrocar l’interior i deixar buides les tres crugies estructurals. Els banys i la cuina s’allotgen dins d’uns volums semiprefabricats, construïts a taller, sense utilitzar cap mitjà convencional. Aquests volums i els dels armaris, a excepció del moble servidor arrambat a la mitgera, s’aturen a 50 cm. del sostre de la vivenda, amb una triple finalitat: permetre la visió superior de tot l’espai, retroil.luminar falsos sostres de policarbonat de color i recolzar aparells d’il•luminació que dirigeixen la llum cap el sostre. La falta d’aïllament tèrmic d’algunes parets exteriors es resol amb un revestiment de vidre aïllant que també soluciona la impermeabilització de les zones d’aigua i la ventilació de la cuina i els banys. El sostre va revestit amb cartró encolat per dissimular els defectes de l’enguixat original i millorar l’acústica. El paviment és de linoleum, encolat sobre el terra antic

Fotografia: 
David Cardelús
Habitatges
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
planols
1
2