Habitatge per a un editor/escriptor a Berga

Habitatge per a un editor/escriptor a Berga

2020

Projecte d’interiorisme integral d’un habitatge de 58 anys d’antiguitat. El propietari és un conegut editor/escriptor amb dos fills, una noia de 14 anys i un nen d´11.
El projecte havia de reunir quatre condicions: 1. Dotar-lo d’aïllaments tèrmics, que no en tenia, tot hi estar sota terrat; 2. Instal•lar calefacció; 3. Remodelar el pis amb solucions barates; 4. Aprofitar tots els mobles que tenia, el propietari, a l’antic habitatge.
Es tiren tots els envans i es fa un plantejament obert de l’espai. El rebedor se l´hi treu superfície per situar-hi un estudi per els fills i, ocasionalment, pel pare. En el gir de la planta s’hi situa la cambra de rentar, atenuant la seva visió mitjançant filtres. L’espai de circulació queda eixamplat amb el plantejament flexible i els mobles que configuren la distribució. La presència de llibres és constant.
L’espai ha estat dissenyat com un contenidor blanc que comprèn les parets i sostres amb tot el mobiliari que hi va enganxat. El color es confia als mobles rescatats del propietari, situats al mig dels espais: cadires, tauletes, sofà, butaques

Fotografia: 
David Cardelús
Habitatges
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
planols
1
2