Sala Polivalent del Restaurant La Cabana a Berga

Sala Polivalent del Restaurant La Cabana a Berga

2012

El procés de millora endagat per La Cabana, aquest any 2012, s´ha traduït en la inauguració d´una Sala Polivalent a la planta -2 per destinar-la a celebracions, events, cursos, actes d´empresa, culturals, àpats, etc. L´envolvent exterior, construïda de nou, evita l´entrada del sol baix mitjançant una marquesina de tubs d´alumini que, retroil.luminada, fa de làmpada des de l´exterior. S´estableix una relació paisatge-espectador que, assegut, l´espectador solament veu les muntanyes del terme mitjà i llunyà. Lateralment, el terrat cobert a l´oest, un espai per a fumadors, també atura l´entrada del sol, al temps que enmarca les vistes. El lavabo, un volum de vidre, inunda l´interior de l´espai amb un impluvi de llum domesticada amb el tamís d´un enllistonat de fusta de pi.

Fotografia: 
David Cardelús
Comerç
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
planols
1
2